Welcome back to part-2 of my article: “Why Natural?”

With the development of technology, information travels faster than ever before, and now we have much more diversity in information sources than we had even a decade ago!

People are experiencing issues with conventional products and they are using their voices to find a solution. Talking about these issues and raising awareness is so important! We need to become informed and educated consumers and demand what is good for us!

This is one of the main reasons behind the shift to natural products.

Natural products are made with only natural and plant-based ingredients. There is no place for synthetic chemicals, fragrances, fillers or any other type of chemicals.

I do want to touch base with some terms because I see a lot of confusion over them.

Natural means derived from sources from the nature.

Organic means that the natural ingredients was grown without the use of pesticides, antibiotics or any other chemicals and mostly from non-GMO seeds.

Every natural product doesn’t have to be organic. There are natural ingredients that have been grown using pesticides and chemicals.

With that said, there is also a lot of green washing out there and every product that says ‘natural’ on the label is NOT natural. Regulations around labeling practices are still relatively loose.

 

So here are some common chemical ingredients that goes into our daily products:

 

  • Sodium Lauryl Sulfate (SLS or SLES): This is an ingredient that is used very commonly in shampoos, soaps, body washes, toothpastes, dish soaps, cleaning products and laundry detergents. It is a foaming agent and it is what gives all those products those bubbles. It is a known skin irritant and is usually contaminated with 1,4-Dioxane, which is a possible human carcinogen.

 

  • 1,4- Dioxane: This ingredient is a known possible carcinogen. It is not required to be labeled, as it is an ingredient processed during manufacturing process. As it was explained on Madesafe.org “1,4-dioxane is an expected contaminant from a process called ethoxylation, when ethylene oxide is added to other ingredients to make them less harsh. A good example of this is sodium lauryl sulfate, which is harsh on skin. It’s often ethoxylated to convert it to sodium laureth sulfate; 1,4-dioxane is created in the process and contaminates the sodium laureth sulfate.” It is also listed in California’s Proposition 65 as a known possible carcinogen.

 

  • Fragrance/ Perfume: Fragrance formulas are considered trade secrets therefore they are not required by law to list their ingredients on the labels. Fragrances can be constituted from hundreds to thousands of different chemicals, which also happen to include carcinogenic, hormone-disrupting chemicals such as Acetaldehyde, phthalates, phenoxyethanol and so much more.

 

  • Phthalates: As stated in Breast Cancer Prevention Partners website (bcpp.org) “Phthalates are used as solvents and stabilizers in perfumes and cosmetics products. They are endocrine disruptors and may disrupt several hormonal systems in the human body, including estrogen and androgen systems.”

 

  • Parabens: Parabens are common preservatives used to inhibit growth of bacteria in cosmetics. They are known to possibly cause endocrine disruption, developmental and organ toxicity.

 

  • Petrolatum/ Petroleum Jelly: Petrolatum is used in cosmetics as a moisturizing agent. Petrolatum could potentially be contaminated with Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs), several types of PAHs are classified as probable human carcinogens by Health Canada.

 

Warmly,

– Merih Solaklar

Creator of La Ceiba Botanical Skin Care

 

 

 

Here are some sources if you want to dive deeper into these chemicals:

https://www.madesafe.org/science/hazard-list/14-dioxane/

https://oehha.ca.gov/proposition-65/chemicals

http://www.safecosmetics.org/get-the-facts/chem-of-concern/

http://www.safecosmetics.org/get-the-facts/chemicals-of-concern/14-dioxane/

http://www.safecosmetics.org/get-the-facts/chemicals-of-concern/parabens/

https://www.bcpp.org/resource/phthalates/

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/reports-publications/environmental-contaminants/canadian-environmental-protection-act-priority-substances-list-assessment-report-polycyclic-aromatic-hydrocarbons.html#a3

 

 

 

The information contained in this post is for educational purposes only. This information is not intended to be used for diagnosis or treatment of any physical or mental illness or disease.

 


 

Makalemin 2. Bölümüne tekrar hoş geldiniz: “Neden Doğal?”

 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgi her zamankinden daha hızlı ilerliyor ve şimdi bilgi kaynaklarında on yıl öncesine göre çok daha fazla çeşitliliğe sahibiz!  Insanlar artik geleneksel ürünlere çözüm bulmak için seslerini kullanıyorlar. Bu konular hakkında konuşmak ve farkındalık yaratmak çok önemli! Bilgili ve eğitimli tüketiciler olmalı ve bizim için iyi olan ürünler talep etmeliyiz! Bu doğal ürünlere geçmenin arkasındaki ana nedenlerden biri.

Kullandığımız bazı terimlerin üzerinden geçmek istiyorum çünkü üzerlerinde çok fazla kafa karışıklığı ve yanlış kullanım olduğunu görüyorum.

Doğal ürünler sadece doğal ve bitkisel bazlı içeriklerle üretiliyor. Sentetik kimyasallar, kokular, parfümler, dolgu maddeleri veya diğer kimyasallar içermemeliler.

Organik ürünler ise pestisitler, antibiyotikler, hormonlar veya başka herhangi bir kimyasal madde kullanılmadan ve çoğunlukla GDO olmayan tohumlardan elde edilen edilmişlerdir.

Her doğal ürünün organik olması gerekmez. Pestisitler ve kimyasallar kullanılarak yetiştirilen doğal içerikler var.  Bununla birlikte, dışarıda çok fazla yeşil yıkama (green washing) vardır ve etikette “doğal” yazan her ürün doğal DEĞİLDİR. Etiketleme uygulama konusundaki düzenlemeler hala nispeten gevşek.

İşte günlük ürünlerimize giren bazı genel kimyasal maddeler:

Sodyum Lauril Sülfat (SLS veya SLES): Şampuanlarda, sabunlarda, vücut yıkama jellerinde, diş macunlarında, bulaşık sabunlarında, temizlik ürünleri ve çamaşır deterjanlarında çok yaygın olarak kullanılan bir bileşendir. Bir köpürme ajanıdır ve tüm bu ürünlere kabarcıkları veren şeydir. Bilinen bir cilt tahriş edicidir ve genellikle olası kanserojen bir maddedir. Çoğu zaman 1,4-Dioksan ile kontamine olur.

 

1,4-Dioksan: Bu bileşen bilinen bir olası kanserojendir. Üretim işlemi sırasında işlenen bir bileşen olduğu için etiketlerde yazılması zorunlu değildir. Madesafe.org’da açıklandığı gibi “1,4-dioksan, etilen oksidi diğer bileşenleri daha az sert hale getirmek için diğer bileşenlere eklendiğinde etoksilasyon denilen bir işlemden çıkan bir kirleticidir. Buna güzel bir örnek, cilde sert gelen sodyum lauril sülfattır. Genellikle sodyum laureth sülfatı yumuşatmak için etoksile edilir; Bu sırada 1,4-dioksan yaratılır ve sodyum laureth sülfat kontamine olur. ”Ayrıca Kaliforniya’nın Önerisi 65’te bilinen bir olası kanserojen madde olarak da listelenmiştir.

 

Koku / Parfüm: Koku formülleri ticari sır olarak kabul edilir, bu nedenle kanunları gereğince etiketlerinin üzerinde listelemek zorunda değildir. Parfümler, Asetaldehit, ftalat, fenoksi etanol ve bunun gibi kanserojen, hormon bozucu kimyasallar içeren binlerce farklı kimyasaldan oluşabilir.

 

Ftalatlar: Meme Kanseri Önleme Ortakları web sitesinde (bcpp.org) belirtildiği gibi “Ftalatlar, parfüm ve kozmetik ürünlerinde çözücü ve stabilizatör olarak kullanılır. Bunlar endokrin bozucular ve östrojen ve androjen sistemleri de dahil olmak üzere insan vücudundaki birçok hormonal sistemi bozabilir. Muhtemelen endokrin bozulmasına, gelişimsel ve organ toksisitesine neden oldukları bilinmektedir.

 

Petrolatum / Petroleum Jelly: Petrolatum, kozmetiklerde nemlendirici bir ajan olarak kullanılır. Petlatum potansiyel olarak Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) ile kirlenmiş olabilir, PAH tiplerinin bazıları Kanada Sağlık Kurumu tarafından olası insan kanserojenleri olarak sınıflandırılmıştır.

 

Daha derinden kaynakları incelemek isterseniz:

 

https://www.madesafe.org/science/hazard-list/14-dioxane/https://oehha.ca.gov/proposition-65/chemicals

http://www.safecosmetics.org/get-the-facts/chem-of-concern/http://www.safecosmetics.org/get-the-facts/chemicals-of-concern/14-dioxane/

http://www.safecosmetics.org/get-the-facts/chemicals-of-concern/parabens/https://www.bcpp.org/resource/phthalates/

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/reports-publications/environmental-contaminants/canadian-environmental-protection-act-priority-substances-list-assessment-report-polycyclic-aromatic-hydrocarbons.html#a3

 

 

 

 

 

Bu yayinda yer alan bilgiler sadece egitim amaclidir. Bu bilgilerin herhangi bir fiziksel veya zihinsel hastalik veya hastaligin teshisi veya tedavisi icin kullanilmasi amaclanmamistir.